YANGIN GÜVENLİK HOLLERİ

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte “Kaçış merdivenlerine yangının ve dumanın geçişini engellemek için yapılacak bölümü” şeklinde tanımı yapılmıştır.


Yangın Güvenlik Holü Özellikleri

  • Tavanı, tabanı ve tavanında yanıcı malzeme kullanılmamalıdır.
  • Yangın güvenlik holünün duvarı yangına en az 120 dakika dayanıklı olmalıdır.
  • Yangın güvenlik holünün kapısı yangına en az 90 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olmalıdır.

Yangın Güvenlik Holü Ölçüleri:

  • Taban alanı en az 3m2 en fazla 6m2 
  • Kaçış yönündeki uzunluğu en az 1.8 m
  • Asgari ölçüler 1,8 m x 1,7 m

İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ


MADDE 34- (1) Yangın güvenlik holleri; kaçış merdivenlerine dumanın geçişinin engellenmesi, söndürme ve kurtarma elemanlarınca kullanılması ve gerektiğinde engellilerin ve yaralıların bekletilmesi için yapılır. Hollerin, kullanıcıların kaçış yolu içindeki hareketini engellemeyecek şekilde tasarlanması şarttır.

(2) Yangın güvenlik hollerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu hollerin, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılması gerekir.
(3) Yangın güvenlik hollerinin taban alanı, 3 m²’den az, 6 m2’den fazla ve kaçış yönündeki boyutu ise 1.8 m’den az olamaz.
(4) Acil durum asansörü önünde yapılacak yangın güvenlik holü alanı, 6 m2’den az, 10 m2’den çok ve herhangi bir boyutu 2 m’den daha az olamaz.
(5) Döşemeye, asansör holünde çıkış kapısına doğru 1/200’ü aşmayacak bir eğim verilir.